Framtidens utmaningar är omfattande

Vi kan konstatera att vi inte kan överutnyttja jordens resurser mer, de tar helt enkelt slut och det finns begränsningar i allt. Vi riskerar redan idag energikris i många länder, dels därför att fossila råvaror som gas och olja används som maktmedel, och dels därför att även om de inte kommer ta slut direkt så kan vi inte utnyttja dem i samma takt som förr. Detta medför att vi inte kan bygga tekniska system som kräver dessa finita råvaror. Allt från fordon, vindkraft, kärnkraftsanläggningar och omställning av olika processindustrier till nya råvaror äter upp kvarvarande råvaror och dessutom alla råvaror de tror sig kunna använda från skog och mark Marken, skogen och haven kan inte heller producera hur mycket som helst.

I framtiden och redan en realitet är vattenbrist och värme en drivande påverkan som tvingar människor att flytta. Detta påverkar också lantbruk och tåligheten i utsäden, växtnäring och vatten mm,  ledande till livsmedelsbrist. Vi kommer inte heller kunna bygga oss ur detta. Självklart kan vi inte bygga hur mycket vägar och infrastruktur, byggnader som helst hur länge som helst. Bygger vi dessutom i cement och betong så tar snart kalken slut. Cement och betong har som allt annat en begränsad livslängd. Mitt i allt detta har vi att på nya sätt lösa samhällsfunktioner som vård, skola och gemensamma ting som polis, rättsväsende, försvar och tekniska infrastrukturer. Det kommer att kräva ny ekonomiska och finansiella lösningar såväl som socioekonomiska lösningar. Lagstiftning, regelverk beskattning och rollen för det offentliga blir variabler för det nya.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!