Acceptera

Vi måste i möjligaste mån anpassa munnen efter matsäcken och acceptera förutsättningarna.
Vi kan till exempel inte fortsätta med att bygga fel, d v s med cement och betong då vi snart har använt upp kalken som vi också måste använda till jordbrukets behov.
Vi kan inte heller storsatsa i infrastrukturer och system som vi vare sig i "ekonomiska termer" eller med framtida resursbrist underhålla. felaktigt gjprda konstruktioner och material.


Det finansiella systemet bygger på säkerheter i jord och skog, fast egendom och värdepapper i industrier och det finansiella systemet till stor del. Ponera att såväl värdet av fastigheter som förfaller, de ökande icke-fertila jordområden som nu växer fram framför allt i USA, samt industriella verksamheter som inte kan få råvaror, eller ännu värre, är fel för framtidens behov av robusta produkter som kan underhållas, sjunker. Högst sannolikt kommer detta att ske.
Vi måste bygga ett nytt ekonomiskt system som bygger på en balansräkning till jorden och som premierar rätt hanterin, sjöar och vattendrag.


Allt som idag är skattefinansierat måste vi prova om det kan finansieras i framtiden. Hela den administrativa överbyggnad som idag lever på beskattning måste bantas.
Det politiska systemet har i första hand att klara denna pantning och förstå randvillkoren för de nästkommande hundra åren. Det går inte att spendera mer och framför allt inte fortsätta göra fel. Detta innebär också utvecklingen av ett nytt finansiellt system med såväl den privata sfären, företagare och det globala perspektivet i en resurssnål modell där rätt saker måste göras konkreta. Lagstiftning och regelverk måste givetvis anpassas för framtiden.
Med denna kommande kris uppstår möjligheter att bygga om samhället i en ny modell anpassa för framtiden.


Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!