Realisering av våra förslag

Partnerskap & Sponsorer
Om våra förslag

Vi utvecklar många av våra förslag och koncept tillsammans med partners.
Detta sker via utvecklingsbolaget Oikos Solutions Development AB. Detta bolag kommer i framtiden att ägas av en stiftelse där syftet är att licensiera lösningarna för marknadsintroduktion.

Många av de hinder vi ser relaterar till otidsenlig lagstiftning och regelverk samt ett beskattningssystem som sammantaget utgör hinder för utveckligen.

Vi avser t ex arrangera runda bordsdiskussioner och en öppen dialog syftande till att skapa förutsättningar för nytänkande och förankra vår analys och våra förslag.

Ett viktigt instrument utgörs av konceptet Future Solutions Lab - ett scenariospel och beslutsstödssystem baserat på modellering, med kopplade modeller för att kunna hantera komplexa system som hållbarhetsutmaningarna utgör. Metodmässigt utgår man från mål, prövar strategier och tar fram planer för genomförande.  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!