Attraktivt boende - hållbara byggmetoder och material

Partnerskap & Sponsorer
Om våra förslag

i takt med att vi utökar livsmedels och jordbrukssektorn. Vi har behov av att skapa attraktiva boenden och verksamheter utanför tätort,
Konceptet innefattar:
Byggnation helt i trä utan lim och metall i solitt trä på nya sätt för Sverige.
Gemensamhetslokaler kombinerande skola fritids hemarbetet mm
Affär för lokalproducerat andelsägd
Nya ägandeformer: nationell andelsägandeupplåtelseform baserad på modifiering av Stockholms Kooperativa Bostadsrättsförening, SKB, som grund.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!