LäsManual

Websajten är uppdelatdi huvudsakligen fem delar. Texterna kommer konstant att uppdateras, fördjupas, breddas och kompletteras. Nya publiceringar kommer meddelas under Aktuellt samt i vår Facebookgrupp.

 • Navigering och sökning. Längst upp till höger finns meny (eller ) till material som är relaterat till ämnet på den sida du befinner dig på. Längst upp till vänster finns menyn till hela materialet. På varje sida, efter texten, överst i den grå rutan finns ytterligare länkar till Meny och Läs mer. Sökrutan finns längst upp mellan Menyn och ”Läs mer”

 • Längst ner på varje sida finns en grå ruta, i den finns:
  • länkar till Hållbarhetsinitiativet på Facebook,
  • till Googleöversättning av den aktuella sidan samt
  • länk till innehållsförteckning (sitemap) och MindMap, såklart finns länkar till allt via menyn längst upp. Om du läser via mobil eller har en liten skärm, så markeras menyn med tre vågräta linjer.
  • I sökrutan längst upp kan du fritextsöka i hela vårt material.

 • Beskrivning av Hållbarhetsinitiativet, varför vi finns och vilka vi är, och finner du under ”Om oss

 • Förutsättningar, analyser och information/fakta om olika aspekter på tillvaron som t ex livsmedel, boende, transporter, energi … Här beskrivs till stor del VARFÖR vi har förslag.

 • Våra förslag, där vi har mer eller mindre konkreta åtgärder som skulle kunna genomföras omgående. En del av dessa kommer fördjupas och vidareutvecklas under hand, samt nya förslag tillkommer.

 • Aktuellt och blogg (senare i höst) som handlar mer om dagsaktuella kommentarer och planerade aktiviteter.Du kan prova navigera via vår
Mindmap., där du får en överblick, kan avgränsa, söka och klicka dig direkt till de olika texterna.
Notera:
- På sidans nedre del finns olika inställningar, sökfunktion, etcNavigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!