Våra förslag

Om våra förslag

Våra huvudrubriker

Det långsiktiga perspektivet

Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart och robust samhälle med ett globalt perspektiv, med en tidshorisont på minst 100 år. Våra förslag utgår från de befintliga förutsättningarna, analyserna och synteserna. En viktig slutsats är att vi måste anpassa oss efter de resurser som finns tillgängliga och undvika överutnyttjande av jordens återstående tillgångar. Denna princip måste genomsyra allt vi producerar och hur vi bygger infrastruktur för vatten, energi, telekommunikation och el för att säkerställa samhällets kritiska funktioner. Detta innebär också att vi på sikt behöver minska både konsumtion och produktion, vilket i sin tur påverkar beskattningsintäkterna för den offentliga sektorn och våra gemensamma åtaganden.

Stora systemförändringar kommer att krävas. Detta innebär att det behövs ny lagstiftning, nya regelverk och lägre beskattningsnivåer. Det följer av detta ett behov att omdefiniera rollen för den offentliga sektorn, utforska nya ägandeformer och hitta nya sätt att organisera och finansiera gemensamma verksamheter som vård, skola och omsorg. Detta kräver också nya socioekonomiska lösningar och i slutändan en annan ekonomisk modell.


Det korta perspektivet

Dagens situation där politiker talar om elektrifiering genom storskaliga projekt som vätgas för mineralbrytning, batterifabriker elbilar och elnät kommer aldrig att kunna realiseras vare sig kortsiktigt och framför allt långsiktigt. De kvarvarande råvaror tar slut på många områden inom 1-2 generationer och är redan idag en bristvara. Dessa kostnader ska också bäras av 5 miljoner hushåll i Sverige. Samtidigt höjer Riksbanken räntan, genom prisökningar till följd av politiska beslut inom el- och energiområdet ökar priser, hyror och allt för alla. Alltfler människor står utan tak över huvudet och mat för dagen. De EU- och andra politiska lösningarna på el-, energi- och bränsleområdet, fisket, skog och jordbruk är inte hållbara och måste och kan ändras genom till och med politiska beslut i Sverige omgående. De måste definitivt göras om för framtiden!


Stacks Image 65
Perspektivet är Sverige.

I Plan för ett hållbart robust samhälle i ett globalt perspektiv finns en samlad och mer kortfattad beskrivning.

Det betyder inte att lösningarna bara fungerar i Sverige, tvärtom. Vi lever på samma planet. Vi har bara olika utgångspunkter - oavsett var på planeten vi bor. Vi börjar med det kritiska, det vill säga; vatten, livsmedel, energi, boende, transporter för att därefter ta uppp kunskapsbildning, hälsa och vård. Och på sikt ta upp lagstiftning, regelverk och en ny ekonomisk modell baserad på ett resurssnålt samhälle.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!