Våra förslag

Målsättningen är ett hållbart robust samhälle i ett globalt perspektiv,, med ett tidsperspektiv på 100 år minst. Förslag utgår från de givna förutsättningarna, analyserna och synteserna. Syntesen ger att vi måste rätta munnen efter matsäcken d vs inte överutnyttja jordens kvarvarande resurser. Detta måste genomsyra allt: vad vi producerar och hur vi bygger, infrastruktur för vatten, enengi, telekom och el för att säkra samhällets kritiska funktioner. Detta innebär även på sikt mindre konsumtion och produktion och därmed beskattningsintäkter för den offentliga sektorn och våra gemensamma åtaganden.

Strategin bygger på utökad inhemsk lokal produktion av framför allt livsmedel men också viktiga andra varor och system. Vi måste utveckla effektivare transportsystem och därmed minska transportbehov. Detta innebär att det lokala perspektivet kommer bli avsevärt viktigare.

Våra förslag till lösningar fokuserar därför på livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämneskretslopp, energi, kommunikation, boende, transporter med också kunskapsbildning för framtiden. Vi har även förslag kring finansiering och genomförande.

Stora systemförändringar kommer att behövas. Detta innebär behov av ny lagstiftning, nya regelverk ny lägre beskattningsnivå. Av detta följer ett behov av förnyelse av den offentliga sektorns roll, nya ägandeformer och att vi organiserar och finansierar gemensamma verksamheter som vård, skola, omsorger. på nya sätt. Detta kräver i sin tur nya socioekonomiska lösningar och ytterst ett annat ekonomiskt system.


Stacks Image 65
Perspektivet är Sverige.

I Plan för ett hållbart robust samhälle i ett globalt perspektiv finns en samlad och mer kortfattad beskrivning.

Det betyder inte att lösningarna bara fungerar i Sverige, tvärtom. Vi lever på samma planet. Vi har bara olika utgångspunkter - oavsett var på planeten vi bor. Vi börjar med det kritiska, det vill säga; vatten, livsmedel, energi, boende, transporter för att därefter ta uppp kunskapsbildning, hälsa och vård. Och på sikt ta upp lagstiftning, regelverk och en ny ekonomisk modell baserad på ett resurssnålt samhälle.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!