Att förändra samhället

Att förändra samhället behöver ske både i det stora och det lilla. Det handlar om kunskap, beteenden, beslut, regler, lagstiftning, planering och inte minst att de myndigheter och andra verktyg som stat, kommuner och regioner styr - så de i alla fall inte gör fel saker, eller förhindrar en hållbar utveckling. Idag finns ingen oberoende utvärdering av samhällets stöd till den innovationsverksamhet som årligen kostar skattebetalarna miljarder i skattemedel. Dessutom behöver beslutsfattarna börja använda sig av de möjligheter som tekniken ger för att få bättre beslutsunderlag. Slutligen behöver finna fler och former för att testa nya, långsiktiga och hållbara lösningar som utgår från de begränsningar som ”vi har bara en planet” ger.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!