Scenariopel - Future Solutions Lab

Vi har en unik möjlighet att genom scenariospelet Future Solutions Lab, utveckla ett beslutstöd som kopplar bla de förutsättningar givna för till exempel regioner/nationer med global utblick och som sedan är prövade med utgångspunkt i målstrategi. Resultatet är utvecklande av lokala planer som optimerar möjligheterna för att utveckla de scenarier och lösningar vi föreslår. Främst är fokus hur vi kan lösa människors grundläggande behov av livsmedel, boende, omsorger och utvecklas till ett nytt samhälle med rätt lagstiftning, regelverk och till vad beskattning kan användas. Vidare hur ett finansiellt ramverk och finansiering kan lösas för dels omställning men också i ett fortvarighetstillstånd i minst ett hundraårsperspektiv.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!