Vårt förslag - Vatten

Egentligen är EU-direktivet rätt som stipulerar att vi långsiktigt måste bevara vattenresursen såväl kvalitetmässigt som tillgången till denna.
För att göra etta måste drastiskt minska sötvattenanvändningen genom kretsloppssystem  istället för dagens VA-system, i kombination med andra kvalitativa egenskaper som energi- och näringsämnesåtervinning 
Vidare behövs tydligare lagstiftning och ansvarar för farliga utsläpp från industrier m fl också efter ev konkurser. Avlopp från sådana verksamheter måste också särskiljas och behandlas med andra metoder än i det normala avloppsflödet.

Vidare behövs tydligare lagstiftning och ansvar för farliga utsläpp från industrier m fl också efter ev konkurser.
Avlopp från sådana verksamheter måste också särskiljas och behandlas med andra metoder än i det normla avloppsflödet.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!