Våra förslag Jordbruket

Förbud på giftanvändning i skog- och jordbruk
Ingen profylaktisk användning av läkemedel till djur
Införande av lokala kretsloppssystem som minimera återföring av näringsämnen som är förorenade av i första hand läkemedel och då särskilt hormoner som första prioritet.
Tvångsseparation och separat rening av industriellt farlig verksamhets utsläpp till vatten
Prioriterade insatser mot giftanvändning i ett brett perspektiv
Ingen bebyggelse bör ske på jordbruksmark och solcellsparker och vindkraft bör inte uppföras på jordbruksmark.

Vidare får jordbruksmark inte planteras med energiskog

Jordbruket bör bli mindre mono-kulturbaserat och införande av zoner för vildblommor införas som underlättar för bin och andra pollenerare för en möjlighet till överlevnad. Skogen måste bli mer naturlig med blandskog och återställande av naturliga habitat för så många djurarter som möjligt.

Vi måste utveckla ett långsiktigt hållbart jordbruk där kretsloppbaserad växtnäring lokala utsäden och fröer utgör grunden. Detta innebär andra odlingsmetoder och skapande av livsmiljöer för pollenerare,

Detta bör ske av en genomförarorganisation med särskild finansiering i kombination med skärpt lagstiftning och kontroll.

Se vidare livsmedel och Upprop HÄR

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!