Textilier och kläder – våra förslag

Sammanfattning – Textilier och kläder
• Möjlighet och ansvar att öka inhemsk klädesproduktion, främst genom småskalig produktion av ull och lin.
• Samarbeta med kläddesigners för att utveckla moderna kläder från dessa inhemska material.
• Bomullsodling konkurrerar med livsmedelsproduktion, kräver omställning mot hållbarhet.
• Införande av ozon-teknik minskar miljöpåverkan genom att ersätta traditionella tvättmedel.
• Utveckling av bomullsodling i lämpliga regioner kan bygga ny ekonomi och ersätta resurskrävande odlingar.
• Möjlighet att skapa naturfärgade fibrer och förädla dem till tyger.
• Nödvändiga strukturer för att hantera avfall och återsamla textilier som inte längre används.
Förslag – Andra områden

Vi har både möjlighet och ansvar att öka den inhemska klädesproduktionen och utveckla värdekedjorna, odling, beredning, vävning och produktion för material som ull och lin, framför allt genom småskalig produktion. För att främja framåtskridande inom lin- och ullproduktionen, är det viktigt att stärka samarbetet med kläddesigners för att skapa moderna vardags- och sportkläder som bygger på dessa inhemska råvaror.

I och med att bomullsodling kan konkurrera med livsmedelsproduktion blir det allt mer nödvändigt att omställa textil- och klädindustrin för att möta kraven på hållbarhet. Detta inkluderar omvärdering av materialanvändning och konsumtionsmönster.

En direkt minskning av miljöpåverkan kan uppnås genom införande av ozon-teknik som ersätter traditionella tvättmedel, både i tvättstugor och hemma. Detta inte bara minskar vattenförbrukningen och energiförbrukningen, utan resulterar även i renare material redan vid 30-40 graders tvättprogram. Dessutom bidrar detta till minskad nedbrytning av fibrer och minskad utlakning av betningsmedel och kemikalier som exempelvis krom.

Inom sjukvården används en betydande mängd kläder, ofta i vitt. Genom att utveckla odling av bomullssorter, särskilt i lämpliga länder, kan vi inte bara bygga upp en ny ekonomi utan också ersätta den resurskrävande bomullsodlingen. Det finns även möjligheter att framställa naturfärgade fibrer i milda gröna, bruna och gula nyanser samt att etablera förädling av dessa fibrer till tyger.

Strukturer behöver förbättras vars uppgift är att återsamla och ta hand om textilier som ingen längre vill ha.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!