Lokala robusta kretslopps- och energisystem 

Vi använder idag färskvatten av dricksvattenkvalitet för allt. Vi måste minska den användningen genom att införa en andra vattenkvalitet som består av lokalt renat tvättvatten. Samtidigt måste vi återvinna dess energi-innehåll och återvinna toalettinnehållets näringsämnen. Lokala energilösningar som hybrid-solceller och lokala energisystem som är effektivare än dagens fjärrvärme kan ersätta de storskaliga systemen och samtidigt göra oss mindre sårbara för elbortfall med lokala elnät med lokal per kvarter med el och värmegenerering  och lastbalansering

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!