Att bygga bättre och med mindre risk för köparen

Vi menar att grunden i ansvar ligger mellan köpare och utföras och den måste förstärkas till köparens förmån. Byggnormen vad gäller livstid bör förlängas till 200 år. Kommunernas roll och besiktning bör tas bort/nedtonas.
Finansiering av fastigheter bör lösas så att förväntad livslängd innebär bättre finansieringsmöjigheter. Ev bör en särskild finansiering tas fram generellt för hållbart byggande där rätt typ av material och tekniska system skall deklarerar i livslång och LCC-kalkyl.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!