Att bo attraktivt utanför tätort

Vi har sett en avfolkning av glesbygden under de senaste 100 åren som också sker i ett globalt perspektiv. Skälet är bl a att ungdomar ser mer möjligheter i städerna och det börjar ofta med gymnasietiden. Kommunen som har ansvar för skolor och regioner/landstingen ser vikande underlag och detta leder till beslut om nedläggningar av skolor och annan service som busstrafiken dras ned eller dras in. . Det blir en dödsspiral som är svår att vända. Samtidigt kvarstår behovet av att bruka marken och skogen och vi måste därför vända utvecklingen. 

Vi måste därför i stort sett samtidigt kunna etablera skolor, lösa transporter, service och bygga nya attraktiva boendemiljöer som komplement till att gårdar och gamla fastigheter som kan renoveras blir möjliga att tas över. Detta innefattar också möjligheter att utveckla odling och annan småskalig verksamhet. Finansiering i form av investeringsfonder behövs och mer kooperativa lösningar på nygammalt sätt är en framkomlig väg.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!