Nationell andelsboendeförening för flexibilitet, ej spekulationsdrivet ägande och mer…

Det kanske viktigaste förslaget är att införa en nationell andelsboendeförening baserad på Stockholms Kooperativa Bostadsrättsförening med vissa kompletteringar. Genom att skapa en nationell nivå ovanför tänkta lokalföreningar och att bygga speciellt utanför tätort med goda transportlösningar mm skapas nya möjligheter till boende kombinerat med nya lösningar för transport och infrastruktur. För att ytterligare skapa denna flexibilitet kan också hyresrätter i städerna införlivas i denna föreningsstruktur. 

Finansiering genom kapitalisering av föreningen via ex vis AP-fonderna. Individlån kan lämpligen lösas via ägardirektiv till ex vis SBAB kan också det idag rådande kravet på 25% insatsen ersättas med egna insatser i byggnationen.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!