Halm och trähus

I Tyskland och Frankrike har man med nya byggmetoder byggt moderna halmhus i upp till nio våningar.
De bygger på bärande trästommar och dessa fylls - träram som fylls med komprimerad halm som sedan ledsammas p utsidan.
Fasaderna kan vara i trä eller kalkbruk. Insidan kan kläs med trä eller gipsskivor.
Fördelarna är många, konstruktionen andas men är mycket isolerande och stänger ute ljud.
De bygger på material som är CO positiva.
Fel kan åtgärdas över såväl inifrån som utifrån.

Stacks Image 33
Stacks Image 37
I Österrike har man tagit fram ett byggsystem helt av trä, inget lim och ingen metall. Det är monterbart och kan tas ned och flyttas.
Det bygger på 40 cm rent trä och behöver därför ingen isolering.
Detta system finns idag i Norge Danmark, USA, Tyskland och Österrike.
Stacks Image 24
Stacks Image 39

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!