Steg 1: "Jordbruksakut"

Vi vill undvika en omfattande mängd konkurser i jordbruket, vilket skulle leda till att vi står utan inhemsk livsmedelsproduktion med för få intressenter för att ta över verksamheten både på kort och lång sikt.

För att undvika konkurs för våra högst väsentliga jordbruk föreslår vi därför en etablering av en ”Jordbruksakut” med en särskild fond som aktivt ger kapitaltillskott och likvidtillskott så att verksamheterna kan fortsätta drivas. Detta kan ske genom villkorade aktieägartillskott och långsiktiga lån.

Samtidigt bör såväl
steg 2 som steg 3 initieras parallellt.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!