Om förändring, utveckling och motstånd

Utveckling innebär i regel större eller mindre förändringar, och att förändra är inte helt enkelt. Även där behovet av förändring är uppenbart nödvändigt så finns det nästan alltid olika slags motstånd. Ett medvetet eller omedvetet motstånd. Aktivt eller passivt. Det finns en trygghet i det man har – även om man ”vet” att det inte är bra – därför att det nya kanske kan upplevas som ”värre”. Historien är kantad av motstånd mot förändringar och utveckling.

Motstånd som finns till förändring kan ha en mängd olika orsaker och komma till uttryck i många olika former, t ex av fysiska strukturer, gjorda investeringar, formella lagar och regler men kan även vara mer abstrakt och svårare att ta på, som tradition, rädsla, livsåskådning, bristande kunskap, ”så här har vi alltid gjort”, prägling, bekvämlighet eller ”hellre göra saker rätt än att göra rätt saker”.

Förändring och utveckling leder ofta till att vissa individer, grupper, intressen, idéer upplever sig ”förlora” och att andra ”vinner”.  Men vem som är ”vinnare” och ”förlorare” kanske inte alltid är självklart eftersom det många gånger handlar om hur förändringen upplevs och beskrivs, och då är det bättre eller enklare att inget sker. 

Självklart kommer de som drabbas av förändring, som upplever sig som förlorare att försöka förhindra eller fördröja förändringarna och därmed utvecklingen. Det är inte så konstigt eftersom förändringen faktiskt kan innebära minskad makt och minskat inflytande. Det kan till och med innebära arbetslöshet, konkurs, ruin, fattigdom eller bara minskad bekvämlighet …  Eller tvärtom, för vi människor lever i en komplicerad miljö där vi sällan har tillräcklig kunskap om alla samband och sällan ett längre perspektiv.  

Allt detta gäller individer såväl som grupper och organisationer. Privata såväl som offentliga. Myndigheter, offentlig verksamhet, företag, organisationer…

De utmaningar vi står inför kommer kräva både utveckling och förändring – på alla nivåer. Förändringar som många antagligen kommer uppleva som negativa jämfört med det vi varit vana vid. Och det är inte så konstigt, vi har levt över våra tillgångar och måste börja anpassa oss – på riktigt. Rapporter, möten, demonstrationer, bidrag, utspel, åtgärdspaket åstadkommer inte den förändring eller utveckling som behövs.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!