Ekonomiska modeller

De gamla ekonomiska teorierna och deras tillämpning såsom Adam Smith att utnyttja jordens resurser för att skapa din rikedom, som hav beskrev 1776 i "Nationernas välstånd/The Wealth of Nations". Detta samt efterföljande teorier som Taylor och Keynes där kapitalismen och optimeringen av denna ligger som grund har alla lett till social belastning och utarmning av jordens resurser och miljö- och kilmatpåverkan som "andra ska hantera och bekosta". Detta i kombination med en offentlig verksamhet och ett samhällskontrakt som bygger på beskattning av ökande produktion och konsumtion har lett till den ohållbara situation att vi kommer ha gjort slut på kritiska råvaror inom 2-3 generationer. Vi har bara en planet.

Vi tillverkar fortfarande produkter som är "slit och släng "och som inte går att reparera som baseras på än mer resursutnyttjande. Företagen som gör detta redovisar vinster som gör att de är attraktiva för investeringar. Och företag som går bra är viktiga för dom skapar arbetstillfällen och tryggar våra pensioner - så länge som produktionen och konsumtionen kan öka. Det betyder att vi allt snabbare och snabbare sågar av den gren som vi sitter på.

Det finansiella systemet lever idag ett eget liv där valuta/penningutgivning, räntekostnader, penningpolitiken och den spekulativa närmast spel om "fiktiva värden" som baseras på överutnyttjande av och jordens resurser, basers på socialt belastande och utnyttjande av människor i utvecklingsländer är verksamheter som ytterligare förstärker det som ligger till grund för detta system.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!