Ett nytt system?

Ett nytt ekonomiska systemet behöver lösa ett antal frågor i stort sett samtidigt. Dessutom måste dessa lösningar kunna införas och samexistera med det nuvarande systemet.

Målsättningen är att garantera människor mat för dagen och tak över huvudet. Vi måste sedan och kunna lösa hur vi utför gemensamma samhällsfunktioner. Vidare måste vi kunna investera in i ett hållbart samhälle, utveckla ny lagstiftning och regelverk för framtiden

I korthet behöver följande lösas:

Nya former av socioekonomiska lösningar för individ omfattande ersättningar, lön, för insatser arbete och boende.
Lösningar för gemensamma ting som skola omsorger försvar och infrastrukturer.
Finansiering av och ekonomi kring produktion och framtidens industrier baserat på ovanstående.
Finansiering av framtidens hållbara boende, samhällsinfrastrukturer såsom kretsloppssystem och energi.
Utveckling och produktion av förnybara småskaliga robusta system, elnät och effektivare transporter, speciellt i utvecklingsländer med lång livslängd och underhållbara över tid.
Nya företagsekonomiska regelverk som premierar lång livslängd och resurssnålhet i produkter.
Nya redovisningsformer för det vi idag kallar nationalekonomi men egentligen bör denna göras globalt och lokalt då nationsgränserna inte har med resursutnyttjande att göra.

Till detta kommer behovet av nya ägarformer och en beskattning som konsekvens av minskad konsumtion och produktion på avsevärd lägre nivå. Detta måste också lösas då vi samtidigt måste minska offentlig verksamhet och ett annat politiskt system där handlingsfriheten inte är stor, vi har bara en jord och andra begränsningar att ta hänsyn till.

Slutligen behöver vi utveckla ny lagstiftning som är kvalitativ för att skydda människor och naturens resurser.

Det är komplicerat, med detta kan byggas som modeller i scenariospel och mätas via hållbarhetsindex och effekter för individ, samhälle och speglas i en lokal och global balansräkning.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!