Organisation

Hållbarhetsinitiativet är partipolitiskt obundet, helt fristående från särintressen och inte heller någon traditionell förening där allt kan bli föremål för omröstningar och kompromisser. Hållbarhet handlar inte om bra argument, vältalighet eller att vara högljudd.

Vi är ett nätverk där vi använder oss av digitaliseringens möjligheter att kommunicera och informera i kombination med fysiska möten baserade på engagemang samt intresse. Vi kraftsamlar där det finns engagemang.

Det finns en inre
kärna vars engagemang och vilja till att förändra ledde till detta initiativ till att konkret ta fram möjligheter och förslag att kraftigt sätta igång en förändring till det som även blir ett mindre sårbart samhälle. I den mån det behöver fattas beslut i Hållbarhetsinitiativets namn så är det dessa personer som beslutar.

Vi har dessutom en
Advisory Board vars uppgift bland annat är att långsiktigt bidra till att det som sker inom ramen för Hållbarhetsinitiativet har en hög kvalitet, är lojalt i förhållande till hållbarhet och tar rimliga hänsyn rådande förutsättningar.

Den som vill vara en del av Hållbarhetsinitiativet behöver acceptera vår
utgångspunkter samt bli rekommenderad av minst en av nätverkets medlemmar.

Här finner du kontaktuppgifter.

Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.