Medlemmar

Vi är inte en traditionell förening med årsmöten, styrelse och stadgar, snarare ett nätverk. Deltagarna representerar enbart sig själva och hållbarhet är hållbarhet. Och där vi behöver göra något samlar vi engagerade människor. Det som räknas är i första hand människor, inte organisationer eller företag.
Just nu finns ingen avgift förknippad med ”medlemskapet”.

- Vill du komma i kontakt med någon av nedstående så måste du finnan andra vägar än genom dessa webbsidor. Vill du komma i kontakt med Hållbarhetsinitiativet?
Klicka här!

- Vill du bli en aktiv deltagare så behöver du finna en medlem som kan rekommendera dig.Medlemmar:

Stacks Image 337
Mats Brunell, bor i Frövi Gård, Skulltuna

Formell utbildning
Akademiska studier i IT-, ekonomi, juridik och sociologi, Gymn ing i kemi.

Erfarenheter och intressen
Samhällsentreprenör och generalist med erfarenheter från uppbyggnad av Internet i Sverige, Norden, Baltikum, Europa och globalt. SiREN-initiativet – IT-erna start i Sverige mm 1990-1994.

Tidigare utvecklingsengagemang
Privata förskolor friskolor, föreningsliv, teknikbolag för reservkraft-teknik.
Innovationsstöd för kommersialisering, införande av Lagen om Valfrihet i  Sjuhärds-kommunerna 2008 - 2010.
Grundare av OIKOSLab Future Solutions - Inkubator och utvecklingsbolag för framtidsfrågor baserat på hållbarhet - 2009 - 
Bred samhällsutveckling från finansiella modeller till teknik infrastruktur mm.
Internationella samarbeten bl a i Afrika.

Brinner för att lösa de stora frågor med konkreta lösningar…

Stacks Image 333
Alexandra Karlsdotter, bor i Stockholm

Formell utbildning
Universitetsexamen från USA i Business Administrationen, Corporate Communication, samt akademiska studier i Mellanöstern inom genus och bistånd.

Erfarenheter och intressen
Social entreprenör med fokus på hållbarhet.
Medgrundare till Stiftelsen Svenska Mikrokrediter med räntefria lån till familjer för att skapa regenererande försörjning och återuppbyggnad efter Tsunamin i Thailand 2004.
Rådgivande styrelsearbete för Ingenjörer utan gränser och BRY-Barns Rättskydd.
Delägare och kommunikations/marknadsansvarig för inredningsföretag inom Faitrade, Emosa.

Mångårig erfarenhet av arbete med och kvinnors rättigheter och hållbar fred i konfliktdrabbade områden från posteringar i Mellanöstern med kompetensutveckling för lokala kvinnorättsorganisationer, utsänd för Kvinna till Kvinna.

Utbildad Qigong-instruktör och instruktör för ”Integrated Security and Wellbeing” samt många års förkovring inom yoga, ayurveda och akupunktur.
Stort intresse för språk, musik, och interkulturell kommunikation

Brinner för att skapa utan att exploatera, i symbios med kropp och sinne, människor, djur och natur.

Stacks Image 327
Sven Ostner, bor i Solna

Formell utbildning
Internationell projektledning - Akademie Architektenkammer BW Stuttgart, Tyskland
Arkitektutbildning - Technische Universität Darmstadt, Tyskland och The Bartlett, University College London, Storbritannien

Erfarenheter och intressen
24 år yrkeserfarenhet som arkitekt
Erfarenhet från över 140 projekt i Tyskland, England och Sverige från inredning till bostäder, kontor och offentliga byggnader till stadsplanering
Befattning med hållbarhetsfrågor sedan 1993 som medarbetare på universitet och i många projekt
Eget arkitektkontor i några år med fokus på totalprojektering med ansvar för alla projektaspekter

Tidigare utvecklingsengagemang
Engagemang för innovativa och integrerade lösningar inom byggprojekt
Utvecklare av konceptet ”Evidensbaserad Arkitektur” som använder hjärnforskning och arkitekturpsykologi för ett mental gynnsammare influens av rum.
 
Intresse för innovativa odlingsmetoder och syn på mat.

Stacks Image 329
Alexander Rudenstam, bor i Stavsnäs

Formell utbildning
Akademiska studier i psykologi, juridik, ekonomi
Alternativa studier: IHM-projektledning, konst och terapeututbildningar

Erfarenheter och intressen
Samhällsentreprenör och generalist med erfarenheter från politik, förändring offentligt till privat, digitalisering inom media/kultur, projektledning IT/telekom, utveckling av personer, verksamheter och organisationer. Festivalarrangör. Egen verksamhet större delen av livet. Anställd som politisk tjänsteman, internationell konsult hos CapGemini Ernst & Young i Stockholm och nyligen som kreativ rådgivare inom mobilappsutveckling i Wien.

Haft offentliga förtroendeuppdrag lokalt, regionalt och nationellt.
Expertuppdrag: Justitiedep (SOU), Skolverket

Tidigare utvecklingsengagemang
Nätverksuppbyggnad och kunskapsspridning kring förändringen offentligt till privat.
Nätverksuppbyggnad inom media och grafiska branschen.
Terapeut, verksamhets- och organisationsutveckling.
Bildskapare och konstnär.

Ifrågasätter rådande idéer och föreställningar. Det går att förändra mycket mer än de flesta tror…

Stacks Image 341
Ture Sjöblom, bor i Bromma

Formell utbildning
Apoteksstudier

Erfarenheter och intressen
Idag egenföretagare som konsult inom läkemedelsutveckling och där främst inom ”Regulatory intelligence and Policy”. Ideel verksamhet som nämndeman i Svea hovrätt och läxhjälpare för ungdomar i Tensta.


Tidigare utvecklingsengagemang
Tidigare arbetat statligt för Nordiska Läkemedelsnämnden och Läkemedelsverket. Vid läkemedelsverket bl.a. varit ansvarig för läkemedel i kris och krig (för civilsamhället).
Arbetat vid Europa Kommissionen med läkemedelsfrågor som nationell expert innan jag tog anställning vid AstraZeneca där jag stannade i 15år.

Har ett stark intresse av att försöka förändra i första hand Sveriges hantering av hållbarhet genom att påverka kunskapsbaserade långsiktiga strategiska beslut.

Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.