Syfte

Syftet med Hållbarhetsinitiativet är att lyfta fram hållbarhetsperspektivet och det holistiska - bortom den partipolitiska retoriken och de snabba utspelen. Utgångspunkten är Sverige och vi vill fokusera, komma med förslag, knyta kontakter, inspirera, ifrågasätta, engagera, sprida kunskap och inte minst ta initiativ där vi anser att det behövs.

Våra förslag och idéer är baserade på sann hållbarhet - det vill säga utgår från kretslopp i balans och inga överuttag från naturens råvaror.

Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.