Åsikter

Här publicerar vi debattartiklar som en eller fler av initiativets medlemmar står bakom. Det behöver inte betyda att alla initiativets medlemmar står bakom de tankar som förs fram i texten.

• Om Livsmedelskedjans sårbarhet. Debattartikel publicerad i SvD 23/11 2019. Undertecknare är Sven Lindgren, Mats Halling, Sven-Erik Johansson, Mats Brunell, Alexander Rudenstam. Länk till PDF. Länk till SvD.
• Minska vår sårbarhet. Debattartikel publicerad i UNT 29/5 2019. Undertecknare är Sven Lindgren, Mats Brunell, Alexander Rudenstam, S. Anders Christensson, Erik Dahlquist, Sven-Erik Johansson. Länk till PDF. Länk till UNT.
Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.