Andra kretslopp

Jordens innandöme utgörs av en oerhört varm inre kärna, magma, som är flytande och kommer i kontakt med planetens yttre del t ex i samband med vulkanutbrott och kallas då lava. Magman består av smält bergartsmassa som uppstått genom att de utsätts för högt tryck och hög temperatur, blandat med gaser och kristaller.

Det inre kretsloppet utgörs av de processer som finns i jordens inre. Dessa processer bildar olika blandningar av material som blir magma som kastas upp vid vulkanutbrott tillsammans med gaser.
Stacks Image 53

Illustration: Åke Johansson

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!