Historisk utveckling av klimat och jordens yta

Planeten Jorden har funnits cirka 4,5 miljarder år. Historiskt sett har Jorden genomgått flera istider och dessemellan perioder av tropiska förhållanden, till exempel då dinosaurierna. Under period (1350-1850) hade vi det som kallas för den lilla istiden, då olika delar av planeten var särskilt kalla under olika perioder.
En av effekterna vid stora vulkanutbrott är att de anses påverka stora delar av jordens klimat. Man räknar med att vi har c a 50 större utbrott årligen och att planetens vulkaner årligen släpper ut mellan 140 och 230 miljoner ton koldioxid i atmosfären.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!