Hindersanalys

Okunskap om förutsättningarna
Vi människor har inte haft tillräcklig kunskap om förutsättningarna som ger planeten dess begränsningar och vad det innebär när det gäller vår förbrukning av råvaror och energi. Kombinerar vi detta med den kortsiktighet som kommer från kvartalsekonomin och 4-åriga mandatperioders påverkan i politiken, så kommer vi aldrig kunna vara tillräckligt långsiktiga i det vi gör.

Planetens resurser är begränsade, det finns naturlagar som begränsar och samspel och kretslopp i naturen som inte får störas. Vår omgivning och naturen är komplex och komplicerad. Ovanpå dessa finns våra egna ”kretslopp” som vi sköva skapat de senaste 100 åren.
Nu föreslås i pandemins och ryss-aggresionens kölvatten det ena storskaliga projektet efter det andra, trots att vi i grunden borde veta att detta inte kan finansieras av 5 miljoner hushåll.


Gammal lagstiftning och regelverk - och vi fortsätter bygga fel
Vi har sedan 50-100 år utvecklat ett regelverk som framförallt bygger på vår historik och kompromisser mellan olika intressen. Så, därför fortsätter vi t ex att bygga fel och bygger ut 1800-tals system i form av VA- och fjärrvärmeinfrastrukturer som varken ur kvalitet- eller effektivitetssynpunkt är rätt för framtiden, och bostäder som redan från början är för dyra för dom som behöver.


FoU och innovationssystemet i kombination med s k agendor
Vi har också skapat ett system av där framförallt politiska agendor, kommittéer och utredningar baserade på politiska ambitioner styr. Detta avspeglas inom forskningen och ner på varje kommun och insatser i det s k Innovationssystemet. Man tar fram, i regel med konsulter, s k strategidokument som ”hänger i luften”, då man bortser från att t ex de två ovanstående hindren finns och vi fortsätter att skriva dokument med innehåll som ingen kan genomföra.

De begränsade bidrag som i form av projektmedlen delas ut av 10-talet myndigheter är idag kopplade till dessa agendor och en stor andel av bidragen kommer hela tiden till samma större FoU-aktörer trots egentlig frånvaro av leverans, utöver rapporter och möten.


Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!