Kris i närtid

Vintern 2021 - 2022 fick vi ytterligare ekonomiska problem i form av kraftigt ökade kostnader för el och bränsle. Genom populistiska och ogenomtänkta politiska beslut avseende vår egen energiförsörjning har vi försatt oss i en sits där vi blivit sårbara för Putins maktspel med olja- och framförallt naturgastillförseln till norra Europa.
Ett maktspel som dessutom leder till livsmedelsbrist, ökade transportkostnader och avsevärt höjda kostnader för oss alla.

Ser vi till framtiden är det högst sannolikt att det kommer att bli flera liknande kriser. Hyreshöjningar, höjda avgifter för el, Va, ja allt påverkas. Antalet konkurser ökar, liksom antalet arbetslösa. Att skapa tillfälliga byggarbeten som gruvbrytning av våra sista resurser, bygga datahallar, mm är inte långsiktiga arbeten.


Vad innebär detta för dig och många med dig?

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!