Konsekvenser för många

Många upplever att kontakten med ”samhället” som svår och krånglig. Särskilt när man redan har problem och befinner sig i ett underläge. Man tvingas fylla i blanketter, ska bedömas och sedan beslutar myndigheterna om ev bidrag eller stöd som ytterligare späder på utanförskapet.

Har man riktigt hamnat i ekonomiska problem kan banker och finansiella institut handla med skulderna utan att den skuldsatte har insynsmöjligheter. Att bli skuldfri i Sverige innebär en ännu mer omfattande hantering och en allmänt svår situation.

Många riskerar nu att bli arbetslösa och risken för att förlora bostaden finns där oavsett om du hyr av kommunalt bostadsbolag eller privat eller äger din bostad.

Det finansiella systemet är en stor del en individs upplevelse av samhället. Banker kan, om någon har omfattande lån, styra enskilda låntagares liv, speciellt som påverkansmöjligheter är begränsade till att byta bank och då med mycket liten egentlig skillnad. I vissa fall som äldre kan du till och med vägras att ha bankkonto. Hamnar du i problem är det inte banken som löser dina problem.
Idag har det gått så långt att myndigheter i sin kommunikation med enskilda medborgare utgår från att medborgaren har blivit godkänd/accepterad av en bank och därmed ska kunna använda sig av den digitala legitimationen BankID för att logga in på myndighetens websidor.

Samtidigt finns politikernas förhoppningar att de skall lösa samhällets och dina problem…

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!