Konsekvenser för många

Mer om Människan och samhällsutvecklingen

Många människor upplever det som svårt och krångligt att ha kontakt med "samhället", särskilt när de redan befinner sig i en utsatt situation. De tvingas fylla i blanketter, bli bedömda och sedan är det myndigheterna som beslutar om eventuella bidrag eller stöd, vilket bara förstärker känslan av utanförskap.

För de som har hamnat i allvarliga ekonomiska svårigheter kan banker och finansiella institut handla med skulderna utan att den skuldsatte har någon insyn eller möjlighet att påverka. Att bli skuldfri i Sverige innebär en omfattande och komplicerad process, vilket skapar ännu mer svårigheter för personen.
För många finns nu risken att bli arbetslösa och risken att förlora sin bostad finns där oavsett om man hyr av kommunala bostadsbolag, privat eller äger sin bostad.

Det finansiella systemet spelar en stor roll i hur en individ upplever samhället. Banker kan, särskilt om någon har omfattande lån, ha en stor kontroll över enskilda låntagares liv, och det är begränsade möjligheter att påverka situationen genom att byta bank, vilket oftast inte gör någon större skillnad. I vissa fall kan äldre till och med bli nekade bankkonto. Om man hamnar i problem är det inte banken som kommer att lösa ens problem.

Idag har det gått så långt att myndigheterna förutsätter att medborgaren har blivit godkänd eller accepterad av en bank och därför kan använda den digitala identifieringen BankID för att logga in på myndigheternas webbplatser.

Samtidigt har politikerna förhoppningar om att de ska lösa både samhällets och dina problem...

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!