Utmaningarna för framtiden vi måste ta tag i dessa själva till stor del

De senaste åren har vi haft erfarenheter av många olika slags kriser. Kriser som initierats av pandemin och den ryska aggressionen mot sin omgivning, och som på ett tydligt sätt visat att samhället, i form av politiker och ”det offentliga” inte kommer kunna lösa allt. Även om de försöker ge sken av det.
Framtidsperspektivet handlar inte om att vi får mer resurser, oändligt med råvaror och perfekta myndigheter – tvärtom. Därför måste vi som enskilda individer behöva ta och ges ett större ansvar i allmänhet, och i synnerhet när det gäller kritiska saker som vårt eget boende med tillhörande försörjning av vatten och energi. Det lokala perspektivet och det personliga ansvaret behöver förstärkas.

Vi menar att ägandet av bostäder och gemensamhetsfunktioner för vatten och energisystem skall ske via nya modeller för andelsägande och upplåtelseformer. Vi behöver ta fram nya ersättningssystem för sociala insatser som kan utvecklas med utländska förebilder med lokal ekonomi och ”banklösningar” som baseras på delägande av de som använder banken och de aktuella system som banken stöttar.

Parallellt måste en nytt samhällskontrakt växa fram som tar utgångspunkt i individens rättigheter som måste få genomslag i allt.

För att skapa förutsättningar och den nödvändiga förändringskraften krävs en ny folkbildning som ger insikt i de förutsättningar vi har, de utmaningar vi står inför och vilka möjligheter som finns.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!