Avfall till återvinning

All återanvändning av material är komplicerad. Material som metaller och plast har egenskaper som går förlorade vid återanvändning. Andra konstruktioner som bygg- och konstruktionskomponenter som fönster, dörrar, bilar o s v är komplicerade och konstruerade för sin funktion, inte för att tas isär så att de olika materialen kan återanvändas. All denna hantering kostar i form av transporter, bearbetning och förädling, och så länge jungfruliga material är ”billigare" kommer inte återanvändning att ske av ens ”ekonomiska” skäl.

Vid återvinning uppstår ofta förändringar i materialens egenskaper vilket innebär att man inte kan blanda in återvunnet material hur som helst.


Stacks Image 59
Till exempel papper och tyg består av fibrer. Blir dessa för korta finns ingen styrka kvar i materialet och när det gäller papper brukar man räkna med 5 iterationer innan det måste ”brännas”.
Trä är ju ett färdigt material och här är det alltid en fråga om det kan återanvändas eller användas för förbränning. Plaster kan återanvändas – om de är av rätt typ – men då kan ytbeständighet mot rost och inre struktur förändras varför de inte kan återanvändas hur som helst. Metaller kan av samma skäl innehålla små oxid och färgfragment och för visa tillämpningar blir de svåra att använda.

Oavsett vad som orsakar klimatpåverkan har vi målat in oss i ett hörn där vi inte bara enkelt kan ersätta olja och övriga fossila bränslen med andra tekniska system baserade på sol och vindteknik, än mindre med batterier då råvarorna helt enkelt inte räcker till och tillverkningen av dessa system i sig skulle förvärra situationen.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!