Befolkningsutvecklingen

När den industriella revolutionens positiva effekter började få ett brett genomslag i framförallt västvärlden, fick det även konsekvenser för antalet människor på planeten. Bättre boende, sjukvård, läkemedel, ökad kunskap och olika slags sociala åtaganden innebar en första större acceleration av befolkningstillväxten efter första världskriget då vi knappt var 2 miljarder invånare. Nästa, och ännu kraftigare ökning skedde efter andra världskriget. Idag, cirka 100 år sedan ökningstakten inleddes har vi snart hunnit bli 8 miljarder. Och bedömningar pekar på att vi runt år 2100 kommer vara i närheten av 11 miljarder.
Människor som alla behöver ha vatten, livsmedel, boende samt leva i trygga och utvecklande sammanhang. Varje dag!

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!