Att förändra samhället

Mer om Att förändra samhället

Mer om Förutsättningarna

Vi behöver göra stora förändringar i samhällets sätt att fungera och i vårt sätt att leva. Vi behöver leva betydligt mera hållbart. Här har staten och politiken under många år varit central och velat spela en ledande roll. Våra skattemedel finansierar en lång rad verksamheter vars uppgifter är att ge råd, underlätta och driva förändringen. Verksamheter som kostar många, många miljarder årligen. Vi kan dagligen se rubriker som handlar om politikers utspel, stora företagssatsningar och nya lösningar – som ska lösa ”problemet”, osv…

Men leder de någon vart - i praktiken? Historiskt kan vi se att det finns mängder av stora och dyra projekt som i slutändan ändå bara blev projekt. Välmenande satsningar och åtgärdspaket för att visa handlingskraft. Valrörelsen 2022 kom till stor del att handla om elpriser och kärnkraft. En energikälla som visserligen skulle kunna leverera den el vi behöver, men först om 10-15 år, i bästa fall. Trots alla de utmaningar vi står inför, så var handlade det som politiken fokuserade och valrörelsen, nästan inget om centrala frågor som t ex vår egen livsmedelsförsörjning, vattenhantering, samhällets långsiktiga utveckling…  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!