Skattemedel och utveckling

Det är rimligt att en nation som Sverige och ett samarbete som EU satsar resurser på att utveckla och förändra. Vi hör till exempel politiker som ofta hoppas på att ”utvecklingen” ska lösa de problem vi står inför. Särskilt vanligt har den förhoppningen varit i klimatdebatten, kring hållbarhet och i frågor som bedömts vara lite mer ”framtid”. Politikerna vill såklart upprätthålla bilden av att de är handlingskraftiga, att myndigheterna och att andra, av dem styrda aktörer gör rätt saker.

Sverige har en lång tradition av att stödja forskning och utveckling på olika sätt och genom vårt medlemskap i EU sen 1995 går en hel del av stödet via EU´s olika program.

Här fokuserar vi framför allt på det som sker i Sverige och som styrs/påverkas av svenska beslutsfattare (näringslivet, politiker och tjänstemän).

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!