Ytterst lite har hänt

Ser vi till de senaste 50 årens utveckling har egentligen inte så mycket nytt skett i grunden. 
Vi bygger och transporterar oss på samma sätt och industrin tillverkar ungefär samma produkter, den stora förändringen kan sammanfattas i ”snabbare, effektivare och mer”. 

Det enda stora och möjligen nya är digitaliseringen och nätverken som inleddes med införandet av Internet och som medfört stora förändringar. Vi har tagit klivet in i informationssamhället.  En utveckling som skedde mot det politiska systemets vilja i Europa och i Sverige. Medlemskapet i EU innebar att Sverige som nation blev en fullvärdig medlem i det europeiska samarbetet med allt vad det inneburit i form av förändringar i stödformer och införande av nya regelverk. De senare har till stora delar skapat många problem inom b la fisket, skogen, jordbruket och energiområdet.  

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!