Fortsätter göra fel saker

Ett tydligt exempel är att vi bygger vidare på 1800-tals system för VA- och fjärrvärmeinfrastrukturer som vare sig ur kvalitetshänseende eller effektivitetssynpunkt är rätt för framtiden. 

Nu föreslås dessutom än mer storskaliga projekt på el-sidan med vätgaslagring av el, elvägar. höghastighetståg och koldioxidlagring trots att vi redan från början vet att detta inte kan finansieras av 5 miljoner hushåll varav flera som redan idag är bidragsberoende.

Istället för att göra rätt saker så läggs fokus på att göra saker rätt, och med ”det gamla gänget”.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!