Politiskt initierade projekt

EUs förlag på biogassatsningar på nivån 3,7 Miljarder Euro är ytterligare ett exempel där frågan kvarstår; var skall råvaror komma ifrån? Ska vi odla vall istället för säd? Någon ledig mark för odling finns inte längre i tillräcklig utsträckning Till detta kan vi nu lägg en vätgassatsning på 10 miljarder Euro, för utveckling av system för lagring av el…

Man har inte lärt sig från tidigare misstag såsom:
 - Bio-etanolsatsning där en fabrik etablerades i Norrköping och mackarna tvingades satsa på nya pumpar. Få, om ens några bio-etanol bilar säljs och finns idag. Fabriken brann och återstartades inte. Sverige var det enda landet som satsade på etanolbilar.
- Gobi-gas i Göteborg, kostade 1,5 miljarder, där Göteborgs energi förlorade 1,3 miljarder och Energimyndigheten satsade 248 miljoner. Anläggningen/projektet är nedlagt,

Dessa är exepmpel på storsklaiga projekt där man inte gjort riktig konsekvensanlys innan de startades. och Llstan kan göras längre...

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!