Utredning, beredening, kommittér

Ett vanligt och välkänt sätt att hantera frågor som inte har självklara svar eller uppkommen kritik är att sätta till utredningar, kommittéer, råd och beredningar. Många gånger kallade långbänkar. Dessa har oftast ett till politiken kopplat mandat. Inom området hållbar utveckling och områden som vatten, VA, energi, miljö och klimat har dessa kommit och gått. Istället för att ta tag i en fråga så begravs den i rapporter, möten och slutligen kanske en kompromiss.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!