Upphandling

Det finns en idag allt bredare kunskap och insikt om att upphandlingar inte är ett bra verktyg generellt sett. Syftet var att förbilliga för det offentliga och till del hindra ”favorisering mm". 

Upphandlingarna är ofta komplicerade, kan vara för stora i finansiell omfattning för mindre företag att svara på, och utfallet kan bli att man favoriserar en anbudsgivare. Det leder i de flesta fall till ökade kostnader för det upphandlade. då många företag antingen inte är intresserade av att skriva anbud, hantera avtal och annat merarbete. Således blir inte anbuden de "Bästa i verklig konkurrens”. Företagen måste också ta ut extra kostnader för detta arbete, som läggs ovanpå det normala priset. 

Citat från teknikchef på större sjukhus: ”Vi skulle upphandla s k Napse-masker. De kom att kosta 12.000 SEK för oss, Hade patienten köpt direkt från leverantören hade de kostat 5000 SEK.”
Kritik finns mot upphandlingar av stora upphandlingar:

Större upphandlingar av byggnationer har friskrivningsklausuler för osäkerheter som gör att i stort sett samtliga projekt fördyras av olika skäl. Man talar generellt om en faktor Pi, 3.14 som vanlig fördyringsfaktor. Exempel är Karolinska institutet, Östra sjukhuset, Akademiska sjukhuset och inte minst Förbifart Stockholm.Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!