Hur mäts ”innovationssystemet”?

Inkubatorer i detta system mäts på antalet besök, antalet företag som etablerats och hur många affärsplaner som tagits fram. På toppnivå mäts också antalet patent som registrerats.
Ett exempel: för någon tid sedan gjordes en kontroll på en högskola som visade att man etablerat ett visst antal företag. Dessa visade sig dock vara ägda av forskare som var anställda på heltid i högskolan, och det var endast offentliga medel som hade flutit in och ingen egentlig verksamhet hade bedrivits.

Utvärderingar som kontroll sker oftast på hur projekten genomförts och medlen hanterats.
Generellt sett är såväl de som delar ut medel som mottagarna lika intresserade av att utvärderingarna visar att projekten är lyckade.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!