Förutsättningar i Sverige

Hur ser förutsättningarna för Sverige ut? Ett land i norra Europa, med en liten befolkning som under efterkrigstiden byggdes till ett välfärdsnation som domineras av den offentliga sektorn, exportindustrin och den politiska ingenjörskonsten. En ambition om att politiken och politikerna ska tillhandahålla lösningar på alla våra problem.

Storleksmässigt är vi ca 150 mil x 40 mil. Europas 5e land till ytan. Det ligger i norr där klimatet halva året pendlar kring noll grader. vilket medför stora problem för infrastrukturen som vägar och annat som är byggt med betong och cement. Detta gäller också järnvägen, tekniska system och byggnader då de omväxlande fryser och tinar.

För att förstå förutsättningarna och utmaningarna i Sverige kan geografin ge en viktig aspekt. Staden London har ungefär lika många invånare som hela Sverige, men Londons yta är knappt 1 procent. Det skapar helt andra förutsättningar och utmaningar för infrastruktur, transporter och annat som betraktas som självklarheter i ett välfärdssamhälle.

Välj ämnesområde via länken Läs mer nedan.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!