Sveriges naturtillgångar 

Sverige har varit lyckligt lottat med god tillgång på järnmalm, koppar, tenn, zink, till och med guld och silver. Tyvärr har vi utvunnit merparten av våra tillgångar. De resterande som nu ånyo börjat bryta räcker inte mer en generation till. Merparten av det utvunna har gått till export, men också försett vår inhemska industri med råvaror.

Förutom mineralerna har vi haft fördelen med god tillgång på sötvatten och älvarna har försett oss med vattenkraft som vi omvandlat till elproduktion.

Skogen har också den varit en stor exportprodukt liksom pappersmassa. Skogsbruket har förvandlat naturskogar till ”produktionsytor”. Faktum är att en ansenlig del av vår järnväg till Norrland finansierades av timmerförsäljning till återuppbyggnaden av Paris på slutet av 1800-talet som hade brunnit.
Nu har vi nått en situation med skogen som kräver att vi strukturera om skogsbruket för framtida behov och skydda den från bränder och skadeangrepp från insekter. Dessutom räcker inte skogen till alla behov som konstruktionsvirke, energi mm.

Genom åratals av hårt arbete med att bryta mark från träd och sten har våra förfäder skapat jordbruksmark och vi har kunnat förse befolkningen fram till mitten av 1900-talet livsmedel. Situationen idag är att vi länger mark i träda, planterar energiskog som för alltid förstör marken med sina rätter, och bygger bostäder uppför sol och vindkraftverk med tillhörande vägar på denna kritiska resurs.

Vi har också haft tillgång till havs och stora sjöar för fiske som ock gett arbetstillfällen i förädlingsindustrier och mat för dagen till kustbefolkningen.

Vi importerar nu c a 50% av våra livsmedel…

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!