Vatten

Vattnet som är vår viktigaste naturtillgång är en bristvara i större delen av världen idag. Det finns endast ca 3% sötvatten och drygt 1 % är av drickbar kvalitet. I Sverige har vi använt grundvatten som idag på flertalet platser är kritiskt lågt, framför allt på våra öar och i kustområden. Vi använder idag sjöar och s k ytvatten istället. Vissa av dessa vattentäkter har nu börjat sina.

Vi använder dricksvattenkvalitet till allt. Vattenresursen är tillsammans med solen avgörande för allt levande. Denna resurs är finit, dvs det tillkommer inget nytt vatten någonsin! Våra system för hantering av vatten är därför livsviktiga. Självfallet kan detta inte fortsätta.

Industriell verksamhet och dåligt fungerande reningssystem orsakar att läkemedelsrester och gifter från industrier kommer in i kretsloppet. Restprodukterna från reningsverken i form av rötrester dumpas i havet eller exporteras till utvecklingsländer. Industrier har också över tid efterlämnat gifter som kommer från farlig verksamhet. Samtidigt fortsätter också de förorenade utsläppen till luft och vatten som sakta påverkar vår miljö, djur och ytterst oss människor.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!