Mineraler och gruvdrift

Sveriges relativa rikedom har först kommit från skogen men också Falu koppargruva och sedan Sala silver gruva. Malmfälten i norr och andra gruvor och fyndigheter i Bergslagen bidrog till ett välstånd. 

Vi kommer nu i stort ha använt upp alla våra mineraltillgångar inom en generation. Detta gäller för större delen av Europa och USA.  Mineralerna är finita resurser!

Frågan är om vi med argumentet ”arbetstillfällen” kan bryta de resterande fyndigheterna inom en generation och i huvudsak göra slut på dessa resurser Våra mineraler i Sverige har vi nu ånyo börjat prospektera och bryta. Merparten av dessa kommer att vara slut inom en generation. Brytning påverkar miljön och önskade ämnen sprids via regnvatten ner i mark och till grundvatten.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!