Infrastruktur

Infrastruktur är i regel sådant som vi tar för givet, men som vi sällan tänker på eller ens ser. I den mån den är ovan mark i områden där vi människor lever, så blir den en del av stadsbilden. På samma sätt som t ex träden är en del av skogen. Infrastruktur är allt sådant som måste fungera för att vi ska kunna leva våra liv ungefär som vi tänkt, oavsett om vi bor i Stockholms innerstad eller någonstans ute i glesbygden. Infrastruktur kräver i regel stora investeringar och i dagens moderna samhälle även lång framförhållning för att t ex kunna bygga ut. Den är ett fysiskt nät som bara med ett undantag, telekom, kräver en fysisk installation ända ut till varje enskild användare.

Ett hållbart samhälle har en infrastruktur som kan garantera att dess invånare har tillräcklig tillgång till framförallt det grundläggande som rent vatten, värme, avlopp, el, kommunikation, vägar – på ett resurssnålt sätt och till ett rimligt pris.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!