Sårbarhet och redundans

Ur ett sårbarhetsperspektiv finns inte tillräckligt med redundans och i stort sett ingen reservkraft finns för vare sig mobila tjänster eller än mindre för fiberinfrastruktur. Kravet på en timmes reservkraft i städer och fyra timmar utanför tätort kommer inte att lösa problemet. Den gamla e-komlagen är i detta fall uddlös. Den ger användare rätt till återbetalning av ytterst små belopp i händelse av nätet ligger nere.

Sårbarheten i radiosystem är avsevärd då störsändare för ex vis mobila tjänster kan köpas för hundralappar. I händelse av kris och krigssituation kan radionäten lätt störas ut. En fungerande Internet-infrastrukturen är vital för alla typer av verksamheter idag. Allt från betalningar, handel, tillverkning och service av olika slag är beroende av en fungerande infrastruktur.

Med introduktionen av Internet kommer också utvecklingen inom Cyber och säkerhetsrådet med de hot som finns här,

Cyber-angrepp har blivit allt vanligare och många av våra kritiska systems styrsystem är föremål för angrepp. Många system är fortfarande inte designade för att fungera i händelse av bortfall av telekomtjänsten. Andra kritiska gäller betalsystem och andra viktiga industriella och andra verksamheter.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!