Vägnätet
Vägnätet kom att gå hand i hand med utvecklingen av fordon och utbyggnaden sköt fart på allvar efter andra världskriget med den ekonomiska tillväxten som då följde. Med denna kom service och tankställen, följdutbyggnad och strukturer som ledde till förändring av städerna och samhället. Dagens vägbyggnationer med asfalt kräver mycket underhåll. Går ytan sänder så kan hela vägbanken förstöras av inträngande vatten. Även vårt klimat med växlande frys- och värmegrader bidrar till skadorna. I vägnätet ingår också stora betong och cementkonstruktioner för broar, viadukter och trafiksystem särskilt i tätorterna. Vägnätet finansieras idag via anslag från staten och beskattning av drivmedel och fordon.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!