Internet och centrala betalsystem

Bank- och betalsystem utvecklades under slutet av 1900-talets då IT-verksamheterna i samhället utvecklades och sköt fart på allvar med introduktionen av datatrafikmöjligheterna. En flora av styrsystem och andra datorleverantörspecifika standarder växte fram. För distribution av TV byggdes också ett antal kabel-TV-nät ut i städerna.

I början av 2000-talet introducerades internet, som sen dess varit i ständig utveckling. Med www-tekniken, ID system, betalsystem och epost kom mycket att utvecklas och/eller förändras som e-handeln, verksamhetssystem med hela värdekedjor från tillverkning, logistik till marknadsföring samt försäljning och administration. Verksamheter som idag är helt eller delvis beroende av nätet. Idag är även större delen av mediavärlden Internet-baserad. Sammantaget har denna utveckling skett under mindre än ett kvarts sekel.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!