Allt kräver drift och underhåll

Alla infrastrukturer kräver drift och underhåll, och har givetvis begränsad livslängd och olika sårbarheter. Vägar måste lagas och beläggas årligen vilket faller på Trafikverket och kommunerna att bekosta. Järnvägarna har eftersatt underhåll redan idag. Hamnar kämpar för sin överlevnad och likaså många mindre flygplatser. Hamnar och flygplatser får statliga bidrag via Trafikverket.
Vi har förbyggt oss. Sverige är en liten nation med 10 miljoner invånare, ungefär som London till invånarantal, men med 100-falt större geografisk yta. Vi har dessutom svåra vintrar där temperaturerna ofta pendlar runt noll grader, vilket späder på problematiken för infrastrukturerna. Ekonomiskt går vi redan på knäna, järnvägar och vägar har eftersatt underhåll. Större delen av VA-infrastrukturen behöver förnyas. Det finns också risk för nedläggning av småflygplatser och hamnar.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!