Offentlig sektor

Under tiden från andra världskriget har den offentliga sektorn växt till att idag utgöra ca 30 procent av de förvärvsarbetande. Utöver det mest grundläggande som försvar, polis och rättsväsen så var tanken var att bygga upp en offentlig barn- och äldreomsorg, som skulle göra det möjligt för både män och kvinnor att förvärvsarbeta. Dessutom skulle samhället se till så vi hade kompetenta människor till att fylla jobben och en sjukvårdsapparat för den som inte mår bra. Idag har vi drygt 500 myndigheter inkluderande kommuner, regioner och statliga myndigheter, på en befolkning av 10 miljoner innevånare.
Den offentliga sektorn finansieras genom skatteintäkter, vilket gjort att Sverige har idag ett av världens högsta skattetryck. Fram till 1990-
talet var mer eller mindre all offentligt finansierad verksamhet även utförd av den offentliga sektorn. Idag utförs cirka 20 procent av ungdomsutbildning, vård, barn och äldreomsorg av privata aktörer.
Vi har byggt upp ett socioekonomiskt trygghetssystem med bidrag för ”allt”. Detta har gjort att en ökande andel av vår befolkning är bidragsberoende för sin dagliga tillvaro.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!